Hizmetlerimiz

Go to soru formu / script

soru formu / script

İstenen bilginin türüne, hedef kitle özelliklerine ve araştırma metodunun çeşidine göre dikkat edilerek anketler oluşturulmalıdır. Script , soru formunda istenen bilgi ve koşullara uygun şekilde, verilerin dijital ortama aktarılması için veriş giriş programının yazılması işlemidir. Tablet,telefon,bilgisayar ve ya hepsine uygun şekilde script yazılabilir.

Go to kantitatif araştırma

kantitatif araştırma

Kantitatif araştırmalar sayısal hale dönüştürülmüş değişkenlerin incelenmesine, ilişkilerin ve neden-sonuçların ortaya konmasına dayanmaktadır. Kantitatif araştırmalar sayısal yorum ve genelleme yapılmasına imkân veren araştırmalardır. Bu yüzden anakütleyi temsil edebilecek büyüklükte doğru bir örneklem seçimi çok önemlidir.

Go to kalitatif araştırma

kalitatif araştırma

Kalitatif araştırma sayısal verilerden daha derin bir biçimde “neden ve nasıl” sorularının cevabını anlamaya çalışır.Kişilerin ne yaptığını ve söylediğini gözlemleyerek verinin toplanmasını, analizini ve yorumlamasını içerir.Amaç incelenen konu hakkında derinlemesine bilgi elde etmek, gelecekteki çalışmalar için fikirler oluşturmaktır.

Go to tablolama/analiz raporlama

tablolama/analiz raporlama

Verilerin projenin ihtiyacına göre sayısal sonuçlara dökülerek tablolama süreci ile başlayıp, verinin doğruluğu ve istatistiksel tutarlığının ölçülmesi için analiz işlemiyle devam edip, müşteriye anlaşılır bilgiler ve fikirler sunacak şekilde sonuç paylaşılması için raporlama yapılmasıyla son bulan süreçtir

Biz Kimiz ve Neler Yapıyoruz ?

Hakkımızda

ARAŞTIR KEŞFET FARKET ÇÖZÜM BUL

Fütürist ; 20 yıllık sektör tecrübesiyle, güvenilir, hızlı bilgi ve veri toplama ihtiyacını karşılamak amacıyla 2018 yılında faaliyete başlamıştır. Kalitatif ve Kantitatif alanlardaki tecrübemiz ile müşterilerimizin ihtiyacını anlayıp, bu doğrultuda doğru veri toplama yöntemlerimiz ile müşterilerimize verimli ve çözüm odaklı hizmet sağlamayı hedefliyoruz. Firmaya özel ,esnek ve butik bir hizmet anlayışını benimseyen Fütürist Araştırma ; Kantitatif ve kalitatif metodlar ile birlikte hem veri toplama , hem de script,data analiz, raporlama sunum aşamalarında hizmet verebilen bir yapıdır.

Sizin için ne yapabiliriz ?

 Benimle iletişime geçilmesine izin veriyorum.