KALİTATİF ARAŞTIRMA

KALİTATİF(NİTEL) ARAŞTIRMALAR

kalitatif

Kalitatif araştırma sayısal verilerden daha derin bir biçimde “neden ve nasıl” sorularının cevabını anlamaya çalışır.

Kalitatif araştırma; insanların ne düşündükleri ve nasıl hissettikleri ile ilgili içsel yanıtları belirlemek için kullanılan, hedef grubun tutum, inanç, motivasyon ve davranışları ile ilgili iç görü kazanma olanağı sağlayan, özel teknik kullanılmasını gerektiren, formatif bir araştırma şeklidir.

Kişilerin ne yaptığını ve söylediğini gözlemleyerek verinin toplanmasını, analizini ve yorumlamasını içerir. Amaç incelenen konu hakkında derinlemesine bilgi elde etmek, gelecekteki çalışmalar için fikirler oluşturmaktır. Moderatör eşliğinde, birden çok katılımcının dahil olacağı fokus grup toplanlatıları yapıldığı gibi , birebir derinlemesine görüşmeler de yapılabilabilir.

Fütürist Araştırma Kalitatif Departmanı olarak ;

Online ve kendi studyomuzda olmak üzere Fokus Grup ve Derinlemesine/ Indepth Birebir Görüşmeler için katılımcı temini hizmeti vermekteyiz. Ofis ve online ortamda yapılmayan ev ziyareti , eşlikli alışveriş ve diğer kalitatif metodlarda da müşteri isteklerine ve beklentilerine uygun şekilde katılımcı temin hizmet veriyoruz. Katılımcı temini esnasında kendimize ait ,büyük bir data üzerinden taramalar gerçekleştirerek en uygun katılımcılarını temin etmeye çalışıyoruz. Studyolarımızda ses kayıt, video/görüntü kayıt ve anlık izleme hizmeti de vermekteyiz. Katılımcı temini hizmetinin yanı sıra , kalitatif oda/stüdyo kiralama , moderasyon, rapor ve sunum hizmeti de verebilmekteyiz.


Kalitatif Yöntemler

fokus_grup_toplantilari

Odak (focus) grup çalışmaları küçük gruplar ile kapalı toplantılar halinde yapılan ve katılımcı kişilerin belirli bir konu hakkında görüşlerinin tesbit edilmesi amacı ile yapılan niteliksel çalışmalardır. Odak grup çalışmalarında temel amaç kişilerin derin algısında olayların nasıl değerlendirildiğini anlamak ve sosyallik platformunda bu kararın nasıl netleştiğini öğrenmektir. Bir konuda hedef kitlenin , görüş, eğilim, tutum ve davranışlarının detaylı olarak analiz edilmesi gerektiği hallerde odak grup görüşmelerinden yararlanılır.

derinlemesine_gorusme

Kalitatif araştırmalarda çok sık başvurulan bir veri toplama tekniği olan bu yöntem görüşülen kişilere, kendilerini birinci elden ifade edebilme fırsatı verirken, araştırmacıya da görüşme yaptığı kişilerin anlam dünyalarını, bakış açılarını, içinde bulundukları özel durumlara ait duygu, düşünce ve tecrübelerini yine onların ifadeleri yardımıyla derinlemesine anlama imkanı sunar . Derinlemesine görüşmenin kalitatif araştırmalarda bir yeri vardır ve kalitatif yöntemin en güçlü tekniklerinden biridir

eslikli_alisveris

Eşlikli alışveriş yöntemi kapsamında katılımcının alışveriş davranışlarını anlamak için araştırmacı katılımcıyla birlikte alışveriş yapmakta ve alışverişi müteakip katılımcı ile bir görüşme yapılmaktadır. Bu uygulama neticesinde, insanların alışveriş alışkanlıklarını, seçimlerini nasıl yaptıklarını ve mevcut olan ürün kategorilerinin hayatlarına nasıl uyum gösterdiğini anlamak en temel hedeftir. Uygulanan senaryoya göre katılımcının alışveriş maliyeti ,görüşme için verilen hediyeye ek olarak karşılanır


Toplantı Odamız