KANTİTATİF ARAŞTIRMA

KANTİTATİF(NİCEL) ARAŞTIRMALAR

kantitatif

Kantitatif Araştırma, farklı kaynaklardan elde edilen verileri toplamanın ve analiz etmenin yapılandırılmış bir yoludur.Sonuçları elde etmek için hesaplama, istatistiksel ve matematiksel araçların kullanılmasını içerir.

Kantitatif araştırmalar sayısal hale dönüştürülmüş değişkenlerin incelenmesine, ilişkilerin ve neden-sonuçların ortaya konmasına dayanmaktadır. Kantitatif araştırmalar sayısal yorum ve genelleme yapılmasına imkân veren araştırmalardır. Bu yüzden anakütleyi temsil edebilecek büyüklükte doğru bir örneklem seçimi çok önemlidir.

Bu tür pazar araştırması yapmak için en yaygın yaklaşım ankettir. Anketler , belirli bir problemle ilgili birkaç bağımsız veya birbirine bağımlı faktörün neden-sonuç ilişkisine ilişkin spesifik sonuçlar sağlayabilir. Anketler, yüz yüze, telefonla, online veya bilgisayar destekli görüşmeler dahil olmak üzere birkaç farklı metodoloji kullanılarak gerçekleştirilebilen görüşmeleri içerebilir.

Fütürist Araştırma Kantitatif Departmanı olarak ;

Türkiye’nin 81 ilinde saha yapılanmasına sahibiz. 20 Yılın vermiş olduğu bilgi birikim ile Siyasi/Kamuoyu Çalışmaları, tracking ve ad-hoc saha çalışmaları, medikal çalışmaları, B2B çalışmaları, gizli müşteri çalışmaları, çalışan memnuniyeti çalışmalarını zaman,kalite,maliyet üçgeninde en sağlıklı şekilde gerçekleştiriyoruz. Tecrübeli saha ekibimiz ile yüzyüze anket çalışmalarını gerçekleştirmenin yanı sıra , anlaşmalı olduğu bazı ofisler ve home agent çalışanlarımız ile Cati/Telefon anketlerinde de hizmet veriyoruz. Departmanımızda veri toplamanın haricinde anket formu oluşturma, script, tablolama,data analiz, rapor ve sunum hizmetlerimiz ile tam zamanlı olarak hizmet verebilmekteyiz.

Kantitatif Yöntemler

capi

CAPI, anket yapılırken bir dizüstü bilgisayar veya daha yaygın olarak bir tablet kullanılır. Anketör, elektronik cihazdan basılı bir ankette olduğu gibi soruları okuyabilir ve veriler doğrudan cihaza girebilir. CAPI'nin kağıt tabanlı bir metodolojiye göre avantajı, görüşmecilere sesler veya videolar gibi kısımların izletilmesi ve ya dinletilmesi sağlanıp, verilerin dijital olarak müşteriye veya araştırma kurumuna çok daha hızlı iletilebilmesidir. Dataların anlık olarak kontrol edilmesi sağlanmaktadır

cati

Cati ,Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi anlamına gelmektedir. Genel ve proje bazlı eğitim verildikten sonra ,ofis ortamımızda ve evlerinde görevli anketörlerimiz ile tarafımızdan yazılan script aracılığıyla, rastlantısal ve belli bir liste ile telefon aramaları yapılmaktadır. Yapılan telefon görüşmeleri anlık olarak veya daha sonra kayıttan dinlenebilmektedir. Datanın , capi yönteminde olduğu gibi anlık kontrol edilip, hızlı çözüm sağlanması amaçlanmaktadır

gizli-musteri

Müşteri memnuniyetini, satış standartlarını ve hizmet anlayışını denetlemek amacıyla çoğunlukla bağımsız kuruluşlar veya danışmalar tarafından yürütülen bir değerlendirme ve iyileştirme çalışmasıdır. Gizli müşteri, satış yerlerini normal müşteri gibi ziyaret ederek; genel durum, tanzim-teşhir, fiyatlar, sunum tarzları, hizmet kalitesi hakkında gözlem yapar ve bilgi toplar. Sahada uygulanmasının yanı sıra , telefon aracılığıyla da gizli müşteri çalışmasıları yapılabilir