25 Nisan 2020

Kantitatif

Kantitatif araştırmalar sayısal hale dönüştürülmüş verilerin incelenmesine, ilişkilerin ve neden-sonuçların ortaya konmasına dayanmaktadır. Kantitatif araştırmalar istatistiksel sonuçlar çıkarılmasına, sayısal yorum ve genelleme yapılmasına imkân veren araştırmalardır.

Kantitatif veri toplama metotları araştırma endüstrisinin geleneksel başlıca dayanağıdır. Kantitatif araştırmalarda en yaygın veri toplama yöntemi yüzyüze anket yöntemidir.

Gözlem ve diğer kalitatif metotlarla karşılaştırıldığında, kantitatif metotların bir diğer değişle inceleme metotlarının belirli veri miktarlarını toplamada ekonomik ve etkili bir tarzı vardır ve ayrıca daha geniş örnek hacimleriyle çalışabilirler.

Fütürist Araştırma ;  Kantitatif  Saha Departmanı olarak , tecrübelerimiz doğrultusunda Cawi, Medikal,Gizli Müşteri, Listeli Nokta Çalışmaları, Tracking Reklam/Bilinirlik/Kullanım Çalışmaları ve Özel Ad-hoc çalışmaları,müşteri ve çalışan memnuniyeti çalışmaları konusunda tüm Türkiye olarak hizmet verebilmektedir.

Gizli Müşteri Araştırmaları

Sosyal / Kamuoyu Araştırmaları

Endüstriyel Araştırmalar

Uluslararası Araştırmalar

B2B

Medya Araştırmaları

Tracking / Marka İmajı

Perakande Satış Araştırmaları

Ürün Testleri

Finans / Kurum İmajı

Segmentasyon / Tipoloji

Otomotiv

Seyahat / Turizm Araştırmaları

Personel Araştırmaları

Çocuk Araştırmaları

Fiyatlandırma / Promosyon Araştırmaları

Veri İşleme

Veritabanı (Database) Hazırlama

Ürün Dağıtımları

Müşteri Memnuniyeti

Yiyecek – İçecek

Pazarlama Modeli Araştırmaları

Census Çalışmaları

Reklam / Paket Testleri